دانشکده پژوهش های عالی هنر وکارآفرینی

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 38 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
دومين مدرسه گردشگري دانشكده پژوهشهاي عالي هنر و كارآفريني به هدف آشنايي دانشجويان و راهنمايان تور با دو بازار نوين و ويژه در گردشگري با عناوين گردشگري ادبي و گردشگري گتو برگزار شد. 1396/09/01
عنوان‌: شناسائي مؤلفه هاي گردشگري عشايري در ارتقاء تجربه ادراك شده توسط گردشگر(مورد مطالعه: عشاير قشقايي) دانشجو: ليلا ايماني تاريخ: 96/08/21 مكان: ساختمان خاچكيان زمان: يك شنبه ساعت 13 1396/08/14
برگزاري جلسات سمينار دكتري 1396/08/09
كارگاه هنر نشانه شناسي , كارگاه بينا متنيت 1396/07/29
عنوان طرح: (تاثير گفتمان قدرت در شاهنامه بزرگ ايلخاني با تاكيد بر آراء ميشل فوكو ) دانشجو: آقاي سيد محمد مهرنيا زمان: شنبه- 1396/7/29 ساعت: 8:30 الي 11:30 مكان: دانشكده پژوهشهاي عالي هنر و كارآفريني 1396/07/19
عنوان پايان نامه: بررسي ميزان اعتماد گردشگران خارجي به خريد صنايع دستي (مورد پژوهشي: شهر اصفهان) دانشجو: خانم سهيلا مدني قهفرخي زمان: شنبه- 96/7/22 ساعت: 8:00 الي9:30 مكان: دانشكده پژوهشهاي عالي هنر و كارآفريني 1396/07/15
برنامه هفتگي نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 ساختمان خاچيكيان 1396/07/10
برگزاري جلسه سمينار دكتري 1396/07/10
قابل توجه دانشجوياني كه درخواست تمديد سنوات دارند 1396/06/28
عنوان‌: مطالعه ي نشانه شناختي فضاي روايت در متن و نگاره هاي نسخه ي مصور هزار و يك شب صنيع الملك دانشجو: مريم شيرزاد رشته: پژوهش هنر تاريخ: 96/06/29 مكان: ساختمان خاچكيان زمان: چهار شنبه ساعت 9:30 1396/06/28
عنوان‌: تجلي هويت فردي در خود نگاره اي نقاشان زن بعد از انقلاب ايران دانشجو: ويدا موسويان رشته: پژوهش هنر زمان: چهار شنبه ساعت 10:30 تاريخ: 96/06/29 مكان: ساختمان خاچكيان 1396/06/28
عنوان‌: تاويل و تفسير روايت شناختي اسكندر نامه هاي فارسي و بازنمايي آن در نگارگري ايراني دانشجو: محمد امين واشقاني فراهاني رشته: پژوهش هنر تاريخ: 96/06/29 مكان: ساختمان خاچكيان زمان: چهار شنبه ساعت 11:30 1396/06/28
عنوان طرح: (تزيينات محراب هاي گچبري دوره ايلخاني در ايران، تحليل سبك شناختي بر مبناي تركيب بندي و نقش مايه ها ) دانشجو: خانم بهاره تقوي نژاد-دانشجوي دكتري پژوهش هنر زمان: يكشنبه- 1396/6/26 ساعت: 12:00 الي 14:00 مكان: دانشكده پژوهشهاي عالي هنر و كارآفريني 1396/06/22
عنوان طرح: (چالش هاي طراحي قلم تايپي در ايران با تاكيد بر عدم وجود نظم هندسي در طراحي آن) دانشجو: آقاي محمد درويشي -دانشجوي دكتري پژوهش هنر زمان: دوشنبه 1396/6/13 ساعت: 13:00 الي 14:00 مكان: دانشكده پژوهشهاي عالي هنر و كارآفريني 1396/06/12
عنوان طرح: (تحليل گفتمان انتقادي مناسبات دروني دربار شاه طهماسب اول صفوي و تاثير آن بر نقاشان و توليدات نقاشخانه) دانشجو: خانم سعيده سجادي -دانشجوي دكتري پژوهش هنر زمان: شنبه- 1396/6/25 ساعت: 11:30 الي 13:30 مكان: دانشكده پژوهشهاي عالي هنر و كارآفريني 1396/06/12
نتايج آزمون جامع دكتري پژوهش هنر - آزمون مورخ 96/4/18 1396/04/31
عنوان‌: بازنمايي واقعيت جنگ در نگاره هاي نسخه مصور تاريخ جهانگشاي نادري متعلق به 1171 ه.ق دانشجو: فراز عبداللهي زمان: دو شنبه ساعت 9:00 تاريخ: 96/04/26 مكان: ساختمان خاچكيان 1396/04/25
عنوان طرح: (بررسي روشهاي مورد استفاده در مدل كسب و كار مناسب بهره برداري در شهر خلاق جهاني سفال) دانشجو: آقاي مرداويج توكلي زمان: دوشنبه 1396/4/26 ساعت: 9:00 الي 10:00 مكان: دانشكده پژوهشهاي عالي هنر و كارآفريني 1396/04/25
عنوان طرح: (هستي شناسي پيدايش پرسپكتيو خطي در نقاشي رنسانس) دانشجو: آقاي عبداله آقايي -دانشجوي دكتري پژوهش هنر زمان: يكشنبه- 1396/4/25 ساعت: 12:30 الي 13:30 مكان: دانشكده پژوهشهاي عالي هنر و كارآفريني 1396/04/24
عنوان طرح: (مروري بر روش شناسي نقش طراحي در برندينگ جواهرات ايراني با رويكرد برندينگ فرهنگي) دانشجو: خانم پگاه غافل-دانشجوي دكتري پژوهش هنر زمان: چهارشنبه- 1396/4/28 ساعت: 13:00 الي 14:00 مكان: دانشكده پژوهشهاي عالي هنر و كارآفريني 1396/04/24
عنوان طرح: (تحليل متن نظام ديني و تكوين دستگاه متخصصان دين (هنر) با استفاده از جامعه شناسي دين وبر و تفسير بورديو از آن) دانشجو: آقاي مهدي قادر نژاد-دانشجوي دكتري پژوهش هنر vزمان: يكشنبه 1396/4/25 ساعت: 13:30 الي 14:30 مكان: دانشكده پژوهشهاي عالي هنر و كارآفريني 1396/04/24
عنوان طرح: (تجزيه و تحليل نقوش ذهني دستبافته هاي عشاير منطقه بختياري) دانشجو: آقاي اردشير بروجني -دانشجوي دكتري پژوهش هنر زمان: يكشنبه- 1396/4/25 ساعت: 12:00 الي 13:00 مكان: دانشكده پژوهشهاي عالي هنر و كارآفريني 1396/04/24
عنوان‌: بررسي تاثير نقوش كاشيكاري مسجد شيخ لطف اله بر طراحي پوستر و جلد كتب بعد از انقلاب ايران دانشجو: مريم محسن پور تاريخ: 96/04/20 مكان: ساختمان خاچكيان زمان: سه شنبه ساعت 11 1396/04/17
عنوان‌: طبقه بندي و تجزيه عناصر پوشش در نگاره هاي شاهنامه طهماسبي با تاكيد بر 129 نگاره اول دانشجو: سميه قاسمي تاريخ: 96/04/12 مكان: ساختمان خاچكيان زمان: يكشنبه ساعت 12:30 1396/04/12
عنوان طرح:( نقد اجتماعي سليقه مشروع تماشاگران تئاتر تهران از منظر نظريه ميان پي ير بورديو ) دانشجو: آقاي ميثاق نعمت گرگاني -دانشجوي دكتري پژوهش هنر زمان: دوشنبه- 1396/4/20 ساعت: 9:00 الي 10:00 مكان: دانشكده پژوهشهاي عالي هنر و كارآفريني 1396/04/04
عنوان‌: مطالعه مردم نگارانه عناصر و اجزاي فرش ملاير دانشجو: مهتاب سهرابي زمان: شنبه 96/04/03 ساعت مكان: آمفي تئاتر 11 1396/04/03
عنوان‌: بررسي تحولات و نو آوري در فرش هاي معاصر (ايران و كشور آذربايجان) دانشجو: مريم السادات مير سعيدي زمان: شنبه96/04/03 ساعت 11:00 مكان: آمفي تئاتر 1396/04/03
عنوان طرح: (تبيين چالش هاي بين گفتماني موزه شناختي معاصر و مقايسه آن با گفتمان هاي موزه اي هنر اسلامي) دانشجو: خانم مريم دشتي زاده-دانشجوي دكتري پژوهش هنر زمان : چهارشنبه 96/3/31 ساعت: 14:00 الي 16:00 مكان: دانشكده پژوهشهاي عالي هنر و كارآفريني 1396/03/29
دانشجو: خانم سحر اتحاد محكم -دانشجوي دكتري پژوهش هنر عنوان طرح: (بررسي شاخصه هاي اثر بخش در طراحي تبليغات بيلبوردهاي تجاري) زمان: يكشنبه- 1396/3/28 ساعت: 12:30 الي 13:30 1396/03/20
برگزاري جلسه آزمون جامع دكتري پژوهش هنر يكشنبه 18 تيرماه 1396 ساعت 8:00 1396/02/31
<<   <  1 2  >   >>  
ساختمان شماره 1(خاجيكيان)
خيابان حكيم نظامي، چهارراه خاقاني ،كوچه كليسا وانك، دانشكده پژوهش هاي عالي هنر و كارآفريني
36249840-36249836-36248089 -031
ساختمان شماره 2 (استپانيان)
خيابان محتشم كاشاني كوچه متين(33) داخل كوچه سمت چپ ساختمان اول، دانشكده پژوهش هاي عالي هنر و كارآفريني
031-36288387-36288388
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal