دانشکده هنر و کارآفرینی
كتاب
«تجربه هنرمندانه در پديدارشناسي مرلوپونتي»
نويسنده: دكتر نادر شايگان‌فر
 


در اين كتاب پس از بحث درباره كليات انديشه مرلوـ پونتي و معرفي اجمالي زندگي او سعي ميشود تا جايگاه طبيعت در نقاشي‌هاي سزان و وامداري او به امپرسيونيسم و پست امپرسيونيسم و عبورش از آنها نشان داده شود و تبيين گردد كه نقاشي‌هاي سزان چگونه مي‌تواند آگاهي و تعالي يا تحويل استعلايي و ذات‌گرا را پر كنند، همچنين جايگاه هستي‌شناسانه هنر مدرن و رابطه ديالكتيكي نقش و نقاش ناظر و منظره و درهم‌آميزي آنها در هنر مدرن و به‌ويژه نقاشي تشريح مي‌گردد و در پايان با توجه به مفهوم تجربه زيسته حركت و ديدن و پي‌افكني تاريخ و هنر درباره نهادهاي هنري و نگاهداري آثار هنري در موزه‌ها نكاتي ارائه مي‌شود.

 
 
 
 
 
تاریخ:
1397/09/11
تعداد بازدید:
3509
منبع:
Powered by DorsaPortal