دانشکده هنر و کارآفرینی
كتاب
«آشنايي با اشكال مختلف گردشگري با علائق ويژه»
نويسندگان: دكتر ندا ترابي فارساني، دكتر زاهد شفيعي

كتاب حاضر تلاش مي‌كند تعدادي از مهم‌ترين بازارهاي گوشۀ گردشگري را كه تا به امروز ظهور كرده‌اند، معرفي كند و به برنامه‌ريزان توسعۀ گردشگري كمك كند كه با نگاهي به گردشگري در جهان امروز، به برنامه‌ريزي براي توسعۀ گردشگري هدفمند و پايدار در سطح ملي و منطقه‌اي بپردازد و به دانشجويان و استادان اين امكان را ميدهد كه در ارتباط با پياده‌سازي بازارهاي گوشۀ گردشگري در جايجاي ايران، پژوهش‌هايي را سازماندهي كنند.

علم گردشگري علمي است پويا و باقي ماندن دردنياي رقابتي گردشگري مستلزم ظهور بازارهاي گوشه گردشگري يا بازارهايي با علايق ويژه است. بازار گوشه در گردشگري مفهومي است كه در سالهاي اخير ظهور كرده و نقطه مقابل گردشگري انبوه است. بازار گوشه در گردشگري مجموعه اي از روشها و فعاليتها است كه ميان گردشگران تمايز قائل مي­گردد و فعاليتها و خدمات را بر اساس مطالعه رفتار گردشگر، انگيزه سفر آنها و نيازهايشان ارائه مي­دهد. يك بازار گوشه بر يك محصول خاص تاكيد دارد و بر اساس تقاضاي مشتري ظهور مي­كند. به علاوه بازار گوشه فرصتي است براي ارائه خدمات با كيفيت بالاتر به گردشگران. بازار گوشه رقابت و فرصتهاي كسب و كار را افزايش مي­دهد و در اين نوع بازار دو مولفه مكان و مخاطب اهميت بسياري دارد. بازار گوشه بر نيازهاي مخاطبان خاص توجه دارد و اعتقاد بر آن است كه نبايد تنها به نيازهاي عمومي مخاطبان توجه كرد بلكه برآورده كردن نيازهاي ويژه آنها با ارائه محصولات خاص كيفيت بالاتري را وارد بازار رقابتي خواهد كرد.

 
 
تاریخ:
1397/09/11
تعداد بازدید:
3106
منبع:
Powered by DorsaPortal