دانشکده هنر و کارآفرینی
كتاب
«ارزش‌گذاري فرهنگ، روش‌ها و نمونه‌هايي از اقتصاد فرهنگ»
مترجم: دكتر هما موذن جمشيدي

كتاب ارزشگذاري فرهنگ ضمن معرفي مفهوم ارزشگذاري در قلمرو اقتصاد، به چيستي و چرايي طرح اين مفهوم در حوزه فرهنگ پرداخته و به دنبال آن متدوال ترين روش هاي مطرح ارزشگذاري اقتصادي در حوزه فرهنگ را معرفي و كاربردهاي آنها در خصوص انواع كالاهاي فرهنگي و با توجه اهداف ارزشگذاري مشخص مي كند.

در مجموع، اين كتاب در پي آن است كه بتواند به برنامه ريزان رويدادهاي هنري، مديران منابع فرهنگي و ديگراني كه به ارزشگذاري فرهنگ و هنر مي پردازند ياري رساند تا بتوانند در حد امكان ارزش واقعي و بدون تورشي را از رويداد يا پديده فرهنگي مورد نظر خود برآورد كنند. از ديگر سو، اين كتاب قصد دارد تا افرادي كه تصميمات مربوط به تخصيص منابع مالي را به عهده دارند را از آنچه كه معمولترين روش ها واقعا قادر به اندازه گيري هستند و مواردي كه بايد به شدت مراقب خطا و تورش باشند، آگاه سازد.

 
 
 
تاریخ:
1397/09/11
تعداد بازدید:
2908
منبع:
Powered by DorsaPortal