دانشکده پژوهش های عالی هنر وکارآفرینی
كتاب
«نظريه‌ها، مفاهيم و مباني مخاطب‌شناسي در موزه»
نويسندگان: مرضيه حكمت ،ليلا ميرقدر
 
 

موزه پديدهاي است كه از ابتدا ظهور و حضور آن با مخاطب پيوند داشته، بهگونهاي كه امروزه موزهها با مخاطبان خود معنا مييابند. با مطرحشدن موزه بهعنوان پديدهاي اجتماعي ـ فرهنگي و رسانهاي تأثيرگذار در جامعه، اهميت شناخت بازديدكننده موزه، نيازها، انتظارات و انگيزههاي آنها و همچنين شيوههاي جذب بازديدكنندهها و تبديل كردن آنان به مخاطب موزه، بيشازپيش موردتوجه پژوهشگران و همچنين مديران موزه قرار گرفته است. در سطح جهاني، بحث مخاطبشناسي در حوزه مطالعات موزه جايگاه ويژهاي به خود اختصاص داده، بهگونهاي كه مطالعات بازديدكننده بهعنوان يكرشته متمايز و علمي شناختهشده و به شكل گسترده و پيوسته‌اي توسط پژوهشگران و متخصصان مورداستفاده قرار ميگيرد. اين كتاب به بررسي نظريهها، مفاهيم و مباني مخاطب و مخاطبشناسي در موزه ميپردازد و بر آن است كه زمينهساز ورود اين شاخۀ علمي به فضاي پژوهشهاي ضروري موزه در ايران باشد.

 
 
 
تاریخ:
1397/09/11
تعداد بازدید:
3660
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
ساختمان شماره 1(خاچيكيان)
خيابان حكيم نظامي، چهارراه خاقاني ،كوچه كليسا وانك، دانشكده پژوهش هاي عالي هنر و كارآفريني
36249840-36249836-36248089 -031
ساختمان شماره 2 (استپانيان)
خيابان محتشم كاشاني كوچه متين(33) داخل كوچه سمت چپ ساختمان اول، دانشكده پژوهش هاي عالي هنر و كارآفريني
031-36288387-36288388
دانشگاه هنر اصفهان
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه هنر اصفهان مي باشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal